All posts tagged "ถนนเจริญกรุง"

  • ถนน
    ถนนเจริญกรุง…ลาดยางสายแรกของประเทศไทย

    ถนนเจริญกรุง เป็นถนนลาดยางสายแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2404 เนื่องจากบรรดากงศุลต่างชาติที่เข้ามารับหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ โดยมีใจความว่า พวกเขาเคยขี่จักรยาน ขี่ม้าออกกำลังกาย และตากอากาศ ทำให้ไม่เจ็บไม่ไข้...

  • ถนน
    ถนนเจริญกรุง

    ถนนเจริญกรุง (Thanon Charoen Krung) เริ่มตั้งแต่ถนนสนามไชยถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถนนตก กรุงเทพมหานคร เป็นถนนรุ่นแรกที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบตะวันตก ปัจจุบันผ่านพื้นที่เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตสาทร และเขตบางคอแหลม