คำขวัญกรุงเทพมหานคร

คำขวัญกรุงเทพมหานคร
“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย”

กรุงเทพมหานคร แปลว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร”

ชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา
มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน
อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

ในที่สุดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองหลวงของประเทศไทย ก็มีคำขวัญของจังหวัดกันแล้ว จากที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร พร้อมจับรางวัล ผู้โชคดีที่ร่วมให้คะแนนโหวต เมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการโหวตจากประชาชนมากที่สุด เพื่อนำไปเป็นคำขวัญคู่กรุงเทพมหานครต่อจากนี้ไป คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” เป็นผลงานของ นางสาวสุธาทิพย์ พัฒนธีระเดช

ถ้อยคำสะท้อนตัวตนของกรุงเทพมหานครในความยาวไม่เกิน 30 พยางค์ที่ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดสรรมา 5 คำขวัญจนเหลือเพียง 1 เดียวที่ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นเป็นมติของมหาชนที่ยอมรับให้ใช้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดของกรุงเทพมหานครนี้ ศ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญ ให้ความเห็นว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่ามหานครของเทวดา ซึ่งที่สหรัฐอเมริกาก็มีเมืองของนางฟ้าคือ นครลอสแอนเจลิส การเป็นเมืองของเทวดานั้นมีความยิ่งใหญ่ ซึ่งคำขวัญที่ได้รับการโหวตชนะเลิศนี้ถือเป็นมติของมหาชนจากที่คณะกรรมการได้คัดเลือกมาทั้งหมด 5 คำขวัญ แต่ละคำขวัญก็มีความงามและสื่อความหมายของกรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากคำขวัญที่ดีนั้นจะต้องสั้นกะทัดรัดและให้ความหมายที่ครอบคลุม คำขวัญที่ได้รับการโหวตนี้ก็ถือว่าอธิบายความหมายสื่อให้เห็นความงาม ความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ได้ครบ วัด วัง งามเรืองรอง ซึ่งในกรุงเทพฯ มีมากเหลือเกินและแต่ละแห่งก็มีทั้งความงดงามและคุณค่าทางศิลปะ คือยิ่งใหญ่และมีความเป็นที่สุด เป็นศิลปะชั้นยอด ชนะเลิศกว่าจังหวัดอื่น ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงศิลป์และในคำขวัญยังบ่งบอกถึงความสำคัญของกรุงเทพฯ ในฐานะของการเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการปกครองของประเทศ ด้าน ศ.คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กรรมการฯ กล่าวว่า คำขวัญดังกล่าวประกอบด้วยคำที่มีความหมายและเหมาะสมที่จะใช้สื่อถึงกรุงเทพมหานครได้มากที่สุด ใช้คำสั้น ไม่ฟุ่มเฟือย มีความหมายและเสียงไพเราะ โดยรวมความแล้วแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นอย่างไร ความโดดเด่นของกรุงเทพฯเช่นความงดงามของวัดต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพฯ มีวัดที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์และมีความงดงามมากมาย วัดพระแก้ว วัดสุทัศน์ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ล้วนแต่มีความงามที่ไม่อาจจะยกมาได้ทั้งหมด หรือพระราชวังที่มีหลายแห่ง โดยเฉพาะพระบรมมหาราชวังที่งดงามมาก ซึ่งคำขวัญที่ได้รับการโหวตนี้แม้ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเพียงบางสิ่งบางอย่าง แต่ก็มีความหมายครบถ้วนและสื่อสารได้เข้าใจง่าย ซึ่งต่างจากคำขวัญของจังหวัดอื่น ๆ ที่มักจะมีของดีสถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดปรากฏอยู่ในคำขวัญ

ด้าน ศ.คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต กล่าวว่า คำขวัญที่จะใช้เป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครนี้ถือได้ว่าให้ความหมายได้ครอบคลุม การใช้คำว่า “กรุงเทพฯดุจเทพสร้าง” ก็ทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เพราะเป็นเมืองของเทพ และเป็นเมืองที่งดงาม และยังบอกถึงความสำคัญในการเมืองศูนย์กลางการปกครอง ศูนย์กลางการทำงานของรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ล้วนตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ คำว่า “วัดวังงามเรืองรอง” ก็ให้ความหมายที่ครบเพราะในกรุงเทพฯ มีทั้งวัดโดยเฉพาะวัดพระแก้ว และพระราชวังหลายแห่งที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น หมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปะไทยและศิลปะที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันตก เช่น พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น ซึ่งคำขวัญนี้ได้รับคะแนนโหวตถึงกว่า  40,000 คน ก็ทำให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นอ่านดูแล้วพิจารณาคำที่ใช้ได้ครอบคลุม แม้จะเป็นคำสั้น ๆ แต่กินความหมายกว้างและเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งใช้ภาษาไทยได้ถูกไวยากรณ์

หลังจากที่ได้คัดสรรมาจนได้คำขวัญของกรุงเทพมหานครแล้ว กทม.มีแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์ให้คำขวัญของเมืองหลวงแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร กล่าวว่า อันดับแรกที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในขณะนี้คือ ในสื่อสิ่งพิมพ์ของกรุงเทพมหานครทุกประเภทจะมีการพิมพ์คำขวัญของกรุงเทพมหานครไว้ด้วย เช่น ในเอกสาร วารสารต่าง ๆ สมุดแจก หรือแบบเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ส่วนในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกแห่งจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยในเบื้องต้นนี้จัดทำเป็นป้ายแบนเนอร์จำนวน 2,000 ป้าย ติดในหน่วยงานของกทม. ทั้งโรงเรียน สำนักงานเขต โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข และที่สำคัญในเส้นทางถนนสายหลักเข้ากรุงเทพฯ ทุกทิศทาง เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้ากรุงเทพฯ จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับที่เราเดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดใดก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายคำขวัญจังหวัด นอกจากนี้จะพิจารณาจัดทำป้ายที่เป็นวัสดุคงทนถาวร ติดบริเวณสถานที่สำคัญหรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เช่น บริเวณเสาชิงช้า ลานคนเมือง เพิ่มเติม โดยนอกจากในส่วนที่กทม.จะดำเนินการเองแล้วจะมีโครงการร่วมกันประชาสัมพันธ์โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย

วันเด็กทุก ๆ ปีหลังจากนี้ น้อง ๆ หนู ๆ ชาวกรุงเทพฯ คงได้ยกมือตอบคำถามชิงรางวัลด้วยความภาคภูมิใจ หากมีคำถามว่า คำขวัญของกรุงเทพมหานครคืออะไร? ต้องตอบกันดัง ๆ ว่า “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย“.

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply