ฝากประชาสัมพันธ์ฟรี

กรุณากรอกข้อมูลของผู้ฝากประชาสัมพันธ์ตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และยืนยันการฝากข่าว รวมทั้งใช้สำหรับติดต่อท่าน หากทีมงาน bangkokpath.com ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ใน ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จะใช้เพื่อตรวจสอบและยืนยันการฝากข่าว โดยไม่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์

  • กรณีฝากข่าวครั้งแรก ให้ส่งบทความหรือ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาได้ที่ info@bangkokpath.com ทีมงานจะพิจารณาแล้วตอบกลับว่าลงได้หรือไม่ ทางอีเมล์ (ส่งไฟล์แนบเป็นไฟล์ wordพร้อมแนบไฟล์รูป 1 ภาพ)
  • กรณีฝากข่าวต่อไป ทีมงานแจ้งไปยังอีเมลของท่าน เพื่อให้ทราบว่า เพื่อนำเข้าระบบ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชม. (เฉพาะเวลาทำการ จ.-ศ. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ใน ส่วนที่ 2 รายละเอียดของข่าว จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ bangkokpath.com ภายใน 24 ชม. หลังทีมงานได้รับข้อมูล

สำหรับการฝากข่าวครั้งแรก จึงขอให้ท่านทำการยืนยันการฝากข่าวในอีเมลของท่านทันที เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพร่ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 085-848-8383

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply