ที่เที่ยว กรุงเทพ

วัด กรุงเทพ ที่ควรไปสักการะ ขอพรสักครั้งในชีวิต

ที่เที่ยว กรุงเทพ

Webmaster, SEO specialist and Online Marketing

วัด กรุงเทพ

วัด กรุงเทพ น่าเที่ยว

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1

ในสมัยก่อนเรียก วัดโพธาราม ภายในวัดยังมี มหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์

องค์พระเจดีนั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบอันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4

และวัดเชตุพนวิมลมังคลารามยังเป็นต้นกำเนิดตำนานยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

เมื่อก้าวเข้าไปในวิหารพระพุทธไสยาส ก็ต้องตะลึงกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของ พระพุทธไสยาส พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

นอกจากนี้ยังมี พระพุทธโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 400 ปี  เป็นพระพุทธรูปยืนที่มีขนาดใหญ่งดงามถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระวิหาร 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

เกร็ดน่ารู้

ว่ากันว่า พระพุทธโลกนาถ ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องขอลูกสำหรับผู้ที่มีลูกยาก มีประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการมีลูกเดินทางมาอธิษฐานขอพรจากพระพุทธโลกนาถจำนวนมาก โดยให้ถวายตุ๊กตาและให้มาอธิษฐานขอพรในวันพระเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็สมหวังถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว

ส่วน พระพุทธไสยาส ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความรัก โดยเฉพาะหญิงสาวที่อายุขึ้นเลข 3 เพราะเชื่อว่าเลขนี้มีความหมายว่า พระนอน


2. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต้่างชาติในการมาชมความงดงามของศิลปกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อย

เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีประวัติที่ยาวนานโดยตั้งอยู่ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

เป็นวัดที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้ จึงทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวกรุงเทพ

สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระราชทานนามว่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นบางตอนทำเป็นรูปอาวุธคือ หอก ดาบ และขวาน มีลักษณะเป็นกำแพงและซุ้มประตู

ในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาค (หลวงพ่อนาค) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย อายุกว่า 700 ปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคเป็นอย่างยิ่ง

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

เกร็ดน่ารู้

เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูล บุญนาค เชื่อว่าใครได้มาสักการะ พระพุทธนาค จะเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม โชคลาภ และแคล้วคลาดจากภัยอันตราย

3. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดก็คือ พระสุวรรณบรรพต หรือเจดีย์ภูเขาทองโดยเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งภายในพระบรมบรรพตเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ที่ทางรัฐบาลอังกฤษขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล

 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

เกร็ดน่ารู้

ภายในวัดมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นหน่อจากต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ที่นำกลับมาปลูกจากศรีลังกา

หากใครมีโอกาสได้ไหว้ภูเขาทองเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง เสริมดวงให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน และในช่วงเทศกาลลอยกระทง งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน นับเป็นอีกงานหนึ่งที่หลายคนไม่ควรพลาด!

4. วัดชนะสงคราม

เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดกลางนา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุด ตลอดจนเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสม

ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ

และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

เกร็ดน่ารู้

หากใครปรารถนามีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ให้ไปไหว้พระวัดชนะสงคราม โดยไหว้พระประธานใบโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาถ
แนะนำให้บนบานด้วยพวงมาลัยมะลิสด หมากพลู และทองคำเปลว ส่วนการบนบานนัั้นให้ทุกท่านตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วรำลึกถึงหลวงพ่อปู่ ซึ่งมีความปรารถนาจะให้ช่วยสิ่งใดก็บอกไป เมื่อสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็สมควรมาแก้บนเครื่องสักการะ สำหรับไหว้พระประธานในโบสถ์ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก เครื่องสักการะสำหรับไหว้รูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

คอนโด กรุงเทพ

 

5

 

. กุฎีจีน

ชุมชนกุฏีจีนซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนา

ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีน สัมผัสอารยธรรมชุมชนเก่ากลางกรุงที่มีศาสนสถานให้สักการะที่เดียว 3 เชื้อชาติ คือ วัดกัลยาณมิตร โบสถ์ชาวคริสต์และศาลเจ้า

 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารหนึ่งในวัดเก่าแก่ของไทย ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฝั่งธนบุรีโดยภายในพระวิหารหลวงประดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก”หรือ “ซำปอกง”

ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่คนไทยเรียกว่าหลวงพ่อโต ส่วนคนจีนเรียกซำปอฮุดกง หรือซำปอกง

 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

เกร็ดน่ารู้

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โด่งดังในเรื่องการขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี ภายในพระวิหารหลวงไม่อนุญาตให้จุดธูปและเทียนแดงคู่ ควรจุดในบริเวณหน้าพระวิหารหลวงที่ทางวัดจัดไว้การจุดธูปบูชา จะมีกระถางธูปให้ปักอยู่ 5 ใบ ให้ปักธูปเรียงจากกระถางใหญ่ที่มีภาษาจีนสีแดงก่อน จากนั้นจึงปักธูปตามลำดับจากกระถางซ้าย กระถางตรงกลาง กระถางขวา และกระถางด้านหลังสุด กระถางละ 3 ดอก รวมทั้งหมด 15 ดอกพอดี

โบสถ์ซางตาครูซ ถือเป็นศาสนสถานสำคัญที่ยืนหยัดอยู่คู่ชุมชมกุฎีจีนมายาวนานกว่า 100 ปี คำว่า “ซางตาครูซ” เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “กางเขนศักดิ์สิทธิ์”

ตัวอาคารของโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกและเรเนอซองซ์ มีลักษณะโดดเด่นคือหอระฆังทรงแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขนบนยอด

ส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับกัน ตกแต่งด้วยกระจกสีที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

ศาลเจ้าเกียนอันเกง ศาลเจ้าแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่ผสมผสานระหว่างการใช้กระเบื้องโค้งและวิธีมุงหลังคาแบบจีนแท้ๆ

นอกจากนี้ยังคงเหลือร่องรอยของศิลปะปูนปั้นอันงดงาม ที่สำคัญแม้จะได้ชื่อว่าเป็นศาลเจ้าจีน แต่ศาลเจ้าเกียนอันเกงยังคงสภาพความเก่าแก่

มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่น หาได้ยากยิ่งในย่านเมืองกรุง นอกจากนี้ศาลเจ้าเกียนอันเกง ยังเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม sbobet

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in ที่เที่ยว กรุงเทพ

กรุงเทพ

1 Day Trip จิบประวัติศาสตร์กลางเมืองกรุง

Sogoodกรกฎาคม 5, 2017
Ladies night party bangkok

5 ร้านสุดชิคเพื่อสาว(โสด) สายปาร์ตี้เท่านั้น!

Sogoodกุมภาพันธ์ 28, 2017
ChaoPraya-River-Cover Day Trip

1 Day Trip นั่งเรือล่องเจ้าพระยา เช็คอิน กิน เที่ยว นอน

Sogoodมกราคม 29, 2017
ประวัติเชียงคาน

ประวัติเชียงคาน จ.เลย อดีต … ปัจจุบัน ณ เชียงคาน

Sogoodธันวาคม 16, 2016
สถานที่เที่ยวในกรุงเทพ

43 สถานที่เที่ยวในกรุงเทพ ไปชิวๆ กลางวัน กลางคืน

Sogoodตุลาคม 21, 2016
ลอยกระทง กรุงเทพ

ลอยกระทง กรุงเทพ สายน้ำและแสงจันทร์ แสงไฟ ที่สวยงาม

Sogoodตุลาคม 12, 2016
ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ

ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ พาแฟนเที่ยว ที่เที่ยวน้องใหม่ในกรุงเทพ

Sogoodตุลาคม 5, 2016
ฮาโลวีน

ฮาโลวีน 2016 เทศกาลฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2559

Sogoodกันยายน 21, 2016
event_bangkok

ที่น่าเที่ยวในกรุงเทพ สัปดาห์ 10 – 12 ก.ค 2559

Sogoodมิถุนายน 10, 2016