ที่พัก กรุงเทพ

ประวัติเชียงคาน จ.เลย อดีต … ปัจจุบัน ณ เชียงคาน

ที่พัก กรุงเทพ

Webmaster, SEO specialist and Online Marketing

ประวัติเชียงคาน

ประวัติเชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เคยเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรลาวมาก่อน เมืองเชียงคานเก่า หรือเมืองสานะคาม (ชนะสงคราม) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ทางยุทธศาสตร์สมัยราชอาณาจักรล้านช้าง ถูกก่อสร้างโดย ขุนคาม โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณปีพ.ศ. 1400 ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2250 ทางเวียงจันทร์ได้ตั้งเมืองเชียงคานเดิม ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นเมืองหน้าด่าน

    พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทร์ ตีเวียงจันทร์ได้จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและให้เป็นประเทศราชของไทย แล้วได้กวาดต้อนผู้คนมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯ ให้เมืองปากเหืองขึ้นกับเมืองพิชัย
   ต่อมมาสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพไทยยกทัพไปปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมา เนื่องจากเจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทร์คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทย หลังจากปราบได้สำเร็จแล้ว ก็ไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาอยู่เมืองปากน้ำเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ไปขึ้นกับเมืองพิชัย
   ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบางและได้เข้าปล้นสดมภ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจำนวนมาก
ครั้นต่อมา เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอำเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ทำให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคาน หรืออำเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิง “แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองเชียงคานใหม่” ได้ตั้งที่ทำการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายที่อยู่บริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้ ขอบคุณ

“เชียงคาน เมืองโบราณ ที่ไม่ล้าสมัย” 

  เมืองเชียงคาน ในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของนักท่องเที่ยว เป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้ยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งเพิ่งจะมีการจัดงานฉลอง “100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งโขง” ไปเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานี้เอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป
เมืองเชียงคาน เมืองโบราณ.. บ้านไม้เก่าๆ ร้านกาแฟ มุมหนังสือเล็กๆ เท่านั้น แต่กลับมีนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว เดินเที่ยวกันให้เต็มไปหมด อาจจะด้วยเพราะเมืองเชียงคานนี้เงียบสงบ บรรยากาศดี ด้วยการที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แต่ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ที่ไม่มากจนเกินไปได้อย่างลงตัวในแบบฉบับของเชียงคาน ผู้คนที่เชียงคานก็เป็นมิตร อัธยาศัยดี และการไปเที่ยวที่เชียงคานก็ไม่แพงจนเกินกำลัง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชียงคานแห่งนี้ ก็จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น หลายๆ สิ่งที่เชียงคานอาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เชียงคานจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราทุกคนยังคงช่วยกันรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ดำรงวิถีชีวิตในแบบของเชียงคานสืบไป ความเป็นเชียงคานที่คงความเป็นเอกลักษณ์ได้ยาวนานกว่าร้อยปี ก็จะเป็นเช่นเดิมตลอดไป..

ประวัติเชียงคาน

แก่งคุดคู้

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน มนต์เสน่ห์แบบวิถีไทย
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน มนต์เสน่ห์แบบวิถีไทย
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน มนต์เสน่ห์แบบวิถีไทย
แก่งคุดคู้ อีกหนึ่งที่เที่ยวอำเภอเชียงคาน มีลักษณะเป็นเวิ้งขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยจำนวนมาก วางเรียงรายอยู่เลียบลงไปตามแม่น้ำโขง โดยหินเหล่านี้จะถูกเจียระไนโดยกระแสน้ำ สายลม และแสงแดดจนเป็นมันวาว มีสีสันสวยงาม มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป ช่วงเวลาที่สามารถชมแก่งคุดคู้ได้สวยงามที่สุดคือช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงแห้งเหือดในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นเกาะแก่ง และพื้นก้อนหินที่ทอดตัวอยู่เป็นวงกว้างขนานไปตามแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ประวัติเชียงคาน

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน มนต์เสน่ห์แบบวิถีไทย
วัดพระพุทธบาทภูควายเงินที่เที่ยวเชียงคานอีกแห่ง เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง สิ่งที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงินมีคือรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้าหรือหินลับมีด ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตกเหมือนรอบพระพุทธบาทจริง มีขนาดประมาณ 1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสีพระพุทธ รูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่และตามพระวรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆ ให้ได้สักการะบูชา

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน มนต์เสน่ห์แบบวิถีไทย
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน มนต์เสน่ห์แบบวิถีไทย
สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาผู้มาเยือนที่สุดก็คือ ปูนปั้นรูปควายเงินที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถทางเข้าวัดนั่นเอง ในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีทางวัดจะจัดงานสมโภชประจำปี ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญของชาวบ้านในแถบอำเภอเชียงคาน ชาวบ้านจะจัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงินเหมาะสำหรับผู้ที่อยากมาทำบุญและพักผ่อนในเวลาเดียวกันเนื่องจากวัดอยู่บนภูเขาสูงจึงทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบวัดแบบ 360 องศาเลยทีเดียว

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้า และเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้

เชียงคาน เด่อ เลย รีสอร์ท

ที่อยู่ : 516/38 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

ที่พักเชียงคานที่พักเชียงคานที่พักเชียงคานเชียงคาน เด่อ เลย รีสอร์ท (Chiang Khan De Loei Resort) ที่พักเชียงคาน บรรยากาศสบายๆ เงียบสงบเป็นส่วนตัว รายล้อมด้วยธรรมชาติแสนสวยงามเพลินตากับสนามหญ้าเขียวขจี ภายในที่พักตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่งแต้มด้วยสีสันสดใสน่ารักให้ความรู้สึกสดชื่นและอบอุ่นในขณะเดียวกัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้ที่เข้าพัก
ที่พักเชียงคานที่พักเชียงคานเครดิตภาพจาก : www.agoda.com

เบอร์โทรศัพท์ : 084 7011238, 098 485 6894
เว็บไซต์ : www.chiangkhandeloei.com

เดือนเต็มดวง บูติค โฮเต็ล

ที่อยู่ : ๑๘๗ ซ.๗ ม.๑ ถ.ชายโขง(ถ.คนเดิน)ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ๔๒๑๑๐ (หน้าวัดศรีคุณเมือง)
ที่พักเชียงคานที่พักเชียงคานที่พักเชียงคานเดือนเต็มดวง ที่ริมโขงเชียงคาน ที่พักแห่งใหม่สไตล์บูติค โฮเต็ล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและถนนคนเดินแห่งเมืองเชียงคาน เสน่ห์แห่งความสุข สงบที่ยากจะลืมเลือน ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพัก ๓ ชั้น ๑๓ ห้องนอน มีระเบียงและเทอเรสเป็นส่วนตัวโดยหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำโขง สามารถสัมผัสความสงบ แนบธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เฉพาะชั้น ๓ มี ๓ ห้องนอนเปิดด้านหลังออกไปสัมผัสบรรยากาศเมืองเชียงคาน วิว ๒ ฝั่งโขง ทิวเขาฝั่งลาวที่ซับซ้อน หรือจะชมดาวเดือนเต็มดวงยามราตรีก็แสนโรแมนติค
ที่พักเชียงคานที่พักเชียงคาน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๓๙๖๖๖๒๖, ๐๘๔-๖๐๑๑๐๕๔
เว็บไซด์ : deuntemduang.com

นอนนับดาวริมโขง

ที่อยู่ : ซ.ชายโขง 3 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
นอนนับดาวริมโขง ที่พักเชียงคาน บรรยากาศสบายๆ ที่สร้างใหม่บนถนนชายโขง นักท่องเที่ยวอาจจะคุ้นเคยกับบ้านเก่าริมชายโขง แต่โรงแรมนอนนับดาวริมโขงจะฉีกแนวของโรงแรมในเชียงคาน ด้วยโรงแรมสไตล์โมเดิร์นมีขาว-น้ำตาล

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
สไตล์การตกแต่งภายในห้องพักเน้นความเรียบหรู ด้วยภาพเพ้นท์ลายบนฝาผนัง แต่ยังมีกลิ่นอายของเชียงคาน โดยการนำเฟอร์นิเจอร์ไม้มาเป็นส่วนประกอบ มีมุมพักผ่อนเพลินๆ พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย

เบอร์โทรศัพท์ : 0898832516 , 0867920215
เว็บไซต์ : www.norn-nab-dao.com

Chic Chiangkhan Hotel

ที่อยู่ : ซ.ชายโขง 20 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
Chic Chiangkhan Hotel ที่พักเชียงคาน บรรยากาศสบายๆ สไตล์การตกแต่งเรียบง่าย ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จุดเด่นของที่นี่ อยู่ที่โลเคชั่นที่สวยงามริมแม่น้ำโขง เพียงแค่นอนบนเตียง แล้วมองออกไปที่ระเบียงห้องพักก็สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของแม่น้ำโขง ที่มีเสน่ห์มากๆ ในช่วงยามเช้า สายหมอกที่คุณสัมผัสได้ในทุกๆ เช้า อดไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวจะอยากอยู่เที่ยวต่อและไม่อยากกลับไปเผชิญความวุ่นวายในสังคมเมืองในกรุงเทพ

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
เบอร์โทรศัพท์ : 042822199
เว็บไซต์ : http://chicck.webs.com

ที่พักเชียงคาน

บ้านต้นโขงเกสต์เฮ้าส์

ที่อยู่ : ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
บ้านต้นโขงเกสต์เฮ้าส์ ที่พักเชียงคาน สไตล์เกสต์เฮ้าส์บรรยากาศสบายๆ เป็นบ้านไม้หลังไม่ใหญ่มาก อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นบ้านพักติดริมแม่น้ำโขง ที่มีสไตล์การตกแต่งเรียบง่าย ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย

เบอร์โทรศัพท์ : 0893940839 , 0891234752 , 042821775

ที่พักเชียงคาน


The Royal Chiangkhan Boutique Hotel

ที่อยู่ : ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
The Royal Chiangkhan Boutique Hotel ที่พักเชียงคาน ที่มองจากด้านนอกเป็นบ้านไม้ทรงโบราณหลังใหญ่ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ด้านใน กลับสัมผัสได้ถึงความโมเดิร์น นับเป็นการผสมผสานระหว่างวิถีเชียงคานกับความสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ชั้นบนสุดของโรงแรมคุณสามารถสัมผัสบรรยากาศริมน้ำโขงและทิวทัศน์เมืองเชียงคาน เพียงแค่ตื่นขึ้นมายามเช้าแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็สัมผัสกับธรรมชาติอันมีเสน่ห์ของเชียงคาน

ที่พักเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน
เบอร์โทรศัพท์ : 042821788 , 027311102 , 0899009788
เว็บไซต์ : www.theroyalchiangkhan.com

ที่มา ประวัติเชียงคาน www.edtguide.com ที่เที่ยว ,  www.edtguide.com ที่พัก

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in ที่พัก กรุงเทพ

adventure hostel 1

[All Day] เที่ยวสะพานควาย กินไปเรื่อย เหนื่อยก็นอนโฮสเทล เพลินดี

Sogoodสิงหาคม 31, 2017
ChaoPraya-River-Cover Day Trip

1 Day Trip นั่งเรือล่องเจ้าพระยา เช็คอิน กิน เที่ยว นอน

Sogoodมกราคม 29, 2017