ถนน

ถนนพระรามที่ 5 เดิมชื่อ ถนนลก เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ

ถนน

Webmaster, SEO specialist and Online Marketing

ถนนพระรามที่ 5 (อังกฤษ: Thanon Rama V)

เป็นถนนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่ถนนลูกหลวง แขวงสวนจิตรลดา เลียบคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนพิษณุโลกที่สี่แยกพาณิชยการ ตัดกับถนนศรีอยุธยาที่สี่แยกวัดเบญจฯ ตัดกับถนนราชวิถีที่สี่แยกราชวิถี ตัดกับถนนสุโขทัยที่สี่แยกสุโขทัย ข้ามคลองสามเสนเข้าสู่พื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี ตัดกับถนนนครไชยศรีที่สี่แยกราชวัตร ตัดกับถนนอำนวยสงครามและถนนเศรษฐศิริที่สี่แยกเกษะโกมล และสิ้นสุดเมื่อไปตัดกับถนนทหารที่สี่แยกสะพานแดง (ถนนสายที่ตรงต่อเนื่องไปคือถนนเตชะวณิช)

ภัสสร-พระราม-5-สิรินธร-1-540x360

ถนนพระรามที่ 5 เดิมชื่อ “ถนนลก” เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นถนนในโครงการถนนอำเภอดุสิต โดยได้ทรงริเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตใน พ.ศ. 2441 ชื่อถนนลกเป็นภาษาจีนมาจากชื่อภาพเครื่องลายครามที่มีภาพลก คือ เทพเจ้าจีนใส่หมวกมีใบพัด 2 ข้าง หรือกวางอยู่ด้วย กวางกับหมวกนั้นมีความหมายว่าเกียรติยศนั่นเอง

ครั้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนลก ตั้งแต่ถนนลูกหลวงถึงถนนเตชะวณิชเป็น “ถนนพระรามที่ 5″ เพราะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตและถนนสายนี้ขึ้น

พระรามที่ ๕           ถนนตั้งแต่ ถนนลูกหลวงถึงถนนเตชะวณิช กรุงเทพมหานคร
                                 ถนนพระรามที่ ๕ เดิมชื่อ ถนนลก เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นถนนในโครงการถนนอำเภอดุสิต ซึ่งทรงริเริ่มขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างพระราชวังดุสิตใน พ.ศ. ๒๔๔๑  ชื่อถนนลก เป็นภาษาจีนมาจากชื่อภาพเครื่องลายครามที่มีภาพลก คือ ขุนนางจีนใส่หมวกมีใบพัด ๒ ข้าง บางทีก็มีภาพกวางเขางามยืนอยู่ด้วย เทียบเขากวางกับหมวกเกียรติยศ หมายถึงความมีเกียรติ ต่อมาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนลก ตั้งแต่ถนนลูกหลวงถึงถนนเตชะวณิชเป็นถนนพระรามที่ ๕ โดยมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แห่งพระราชวงศ์จักรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิต และให้สร้างถนนสายนี้ขึ้น

 

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in ถนน

โปรแกรมบัญชี

เทคนิคการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีตุลาคม 13, 2018
ขายบ้าน

ขายบ้าน

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 17, 2018
canale_1

6 ร้านอาหารแนะนำ สุดชิวย่านฝั่งธน

Sogoodตุลาคม 12, 2015
4 ที่ hangout กรุงเทพ ย่านราชพฤกษ์4

4 แหล่ง แฮงเอาท์ สุดฮิปย่านราชพฤกษ์

Sogoodกันยายน 18, 2015
ดาวน์โหลด (1)

ถนนเพชรบุรี

Sogoodธันวาคม 3, 2014
49941060

ถนนพัฒนาการ

Sogoodพฤศจิกายน 25, 2014
150px-Thai_Highway-343.svg

ถนนพระราม 9 ถนนพระรามแห่งเดี่ยวที่ ไม่มีคำว่า…ที่

Sogoodพฤศจิกายน 18, 2014
k-pr6

ถนนพระรามที่ 6 จาก ถนนประทัดทอง

Sogoodพฤศจิกายน 18, 2014
1-ซ่อมสะพายกทม.

จาก วัวลำพอง สู่ หัวลำโพง เปลี่ยนผ่านเป็น…ถนนพระราม4

Sogoodพฤศจิกายน 17, 2014